Profil Dusun Semanding

Kadus Semanding Suharno

Dusun Semanding dengan luas wilayah 54.920 Ha yang terbagi menjadi 4 RT , Dusun ini di kepalai oleh Suharno, yang mulai bertugas sebagai kepala dusun pada tahun 2009.

Tercatat ada 676 jiwa dengan 340 jiwa laki-laki dan 336 jiwa perempuan yang tinggal di wilayah ini. Berikut data untuk jenis mata pencaharian warga Dusun Semanding.

Di wilayah di tengah Desa Tremes  ini terdapat dua buah masjid yang terletak di tengah dusun dan utara dusun. Ada satu ciri khas menarik dari dusun ini, yaitu keberadaan patung semar berukuran besar yang terdapat di pinggir jalan raya.  Adapun jumlah penduduk Dusun Semanding berdasar agama ada di sini

Sementara warga berdasar rataan usia ada di sini.

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan